You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-117/18

Dostawa mikroskopu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

17/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/18

Sukcesywna dostawa leku Pasireotide dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

16/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-113/18

Dostawa systemu LC-MS/MS dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-110/18

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS DLA CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/18

Sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczeń immunochemicznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

28/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/18

Usługi transportu sanitarnego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-94/18

Rozbudowa systemu szpitalnego o nową część administracyjną wraz z migracją danych z użytkowanego systemu do nowego oprogramowania dla Centrum Onkologii- Instytutu  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

12/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/18

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli do badania 5 Fluorouracylu i Paclitakselu w osoczu krwi dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/18

Dostawa aparatu do lizowania, płukania i wirowania komórek do analizy cytometrycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/18

SUKCESYWNA DOSTAWA PIŻAM DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 
 

03/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/18

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/18

Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy