You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-150/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/17

Zakup i instalacja infrastruktury informatycznej niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych w Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

31/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/17

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów koagulologicznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-69/17

Modernizacja systemu monitoringu ochrony radiologicznej środowiska pracy w budynku PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-162/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/17

Sukcesywne dostawy produktów nabiałowych i tłuszczów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/17

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do badania mioglobiny i galektyny na dzierżawionych przed ZAiBK analizatorach oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-161/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/17

Zakup ciągnika z kabiną wraz z osprzętem dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/17

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach.

28/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/17

DOSTAWA SYSTEMU DO STEREOTAKSJI Z AKCESORIAMI DLA APARATU CYBERKNIFE I DO BADAŃ MR ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY MASEK TERMOPLASTYCZNYCH DO RADIOCHIRURGII DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

28/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/17

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z modułem bipolarnego zamykania dużych naczyń, oddymiaczem i koagulacją arganową na wózku jezdnym wraz z osprzętem dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-382-1-164/17

Dostawa agregatu wody lodowej do oziębiania glikolu do aparatu MR Prisma dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

17/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/17

Dostawa urządzeń i sprzętu (w tym medycznego) oraz dzierżawa programatorów do kontroli wszczepialnych urządzeń kardiologicznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/17

Zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta na rzecz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

06/12/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-128/17

Przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/11/2017 Roboty