You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-1/21

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej  linii transmisyjnej  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/20

Dostawa automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki techniką ilościowego PCR,  aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, analizatora mikrobiologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/20

Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/20

Przedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach 

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ – TPbn- 381–2 –11 / 21

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/02/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 6 / 21

Sukcesywna dostawa akumulatorów do urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/02/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/21

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i testów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/02/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –5 / 21

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

 

09/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/20

Dostawa urządzeń medycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-8/21

Wykonanie wzorcowania / kalibracji przyrządów pomiarowych i urządzeń oraz odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/02/2021 Usługi
DO/DZ–TPbn -381–2– 1 / 21

Usługa 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego, z uwzględnieniem wymaganych przez producenta przeglądów i czynności serwisowych, dla infrastruktury obsługującej serwerownie oznaczoną jako MDF_02 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/02/2021 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/21

CZYNNOŚCI POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE,  PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ODDZIAŁU W GLIWICACH

10/02/2021 Usługi