You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-111/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałuw  Gliwicach

11/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/17

Dzierżawa sortera probówek wraz z dostawą jednorazowych  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  dla ZAiBK Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w  Gliwicach

26/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/17

Dostawa sprzętu komputerowego i urzadzeń drukujących dla Centrum Onkologii Instytutu im. Masrii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

24/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-79/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

21/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach - dostawa aparatu do barwienia immunohistochemicznego oraz hybrydyzacji in-situ

17/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-83/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów  do badań CK-MB, kwasu foliowego oraz witaminy B12  oraz sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań hormonów i białek dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach

19/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/17

WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH WRAZ Z RADIOLOGICZNYM SYSTEMEM OPISOWYM ORAZ SYSTEMEM ROZPOZNAWANIA MOWY DLACENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ODDZIAŁU W  GLIWICACH
 

09/08/2017 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-76/17

Zakup macierzy dyskowej 425 TB dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/17

Dostawa przenośnego licznika cząstek do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/17

Dostawa gęstościomierza oscylacyjnego do Laboratorium Kontroli Jakości SPCiPR dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/17

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżących remontów i utrzymania instalacji i infrastruktury dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddziału w Gliwicach

25/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

04/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/17

Usługa sukcesywnego wywozu odpadów oraz skup makulatury i olei od Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-113/17

Wykonanie przeglądów okresowych syntetyzerów oraz komór gorących w laboratorium produkcji FDG dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

16/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-97/17

Usługa serwisowa Angiografu rtg Allura Clarity dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-110/17

Wykonanie zabudowy meblowej sali egzaminacyjnej oraz katedry i mównicy sali audytoryjnej w  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach
 

02/08/2017 Roboty