You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-170/18

Sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-164/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

20/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/18

Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej w zakresie relokacji punktu węzłowego MDF-2 oraz utworzenia punktu węzłowego MDF-1 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach

27/09/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-187/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-191/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

15/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-190/18

Sukcesywne dostawy artykułów sypkich dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-189/18

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2019 dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-182/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/18

Sukcesywna dostawa leku dexamethasone dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/18

Sukcesywna dostawa lamp oświetlenia ogólnego w wykonaniu LED  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

07/11/2018 Dostawy
DO/DZ – 381–1 –184/18

Sukcesywna dostawa pojemników oraz kartonów na odpady medyczne dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

26/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/18

Świadczenie usług przeglądów aparatów do znieczulania, kardiomonitorów oraz respiratora dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/10/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-124/18

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/10/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-7/18

KONKURS OFERT  
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

14/11/2018 Usługi