You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1- 87/19

​Dostawa wody do urządzeń wodociągowych będacych w posiadaniu Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/19

Sukcesywne dostawy zestawów do izolacji DNA oraz jednorazowych materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/19

Sukcesywne dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonywanie tych badań dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-59/19

Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  do wykonywania badań hematologicznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach,

29/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/19

Sukcesywna dostawa leku vismodegib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-91/19

Sukcesywna dostawa DMSO w strzykawkach dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 83/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

22/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 89/19

Sukcesywne dostawy pakowanych wędlin w plastrach i drobiu dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/19

Sukcesywne dostawy nabiału, past, konserw oraz warzyw i owoców dla potrzeb bufetu i powstającego bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 69/19

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

15/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/19

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów i kontroli do wykonywania badań 5- fluorouracylu w osoczy krwi dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/19

Sukcesywne dostawy owoców, warzyw i artykułów różnych oraz mrożonek i wyrobów gotowych dla Działu Żywienia
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/19

Sukcesywna dostawa zestawów do fotoimmunoterapii oraz fotouczulacza 8-metoksypsoralen (8-MOP) dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/19

Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów oraz nakładek jednorazowych na uchwyt elektrody monopolarnej do ewakuowania dymów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-43/19

Wyburzenie budynku wolnostojącego 791b2 i utwardzenie terenu na działce 510 dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/04/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-5/19

Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne

24/05/2019 Usługi