You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-69/17

Modernizacja systemu monitoringu ochrony radiologicznej środowiska pracy w budynku PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-96/17

Dostawa komory laminarnej do rozdozowywania radiofarmaceutyków wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

14/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/17

Zakup aparatu rezonansu magnetycznego 3T dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

01/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/17

Dostawa aparatu do TK wraz z wyposażeniem oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-107/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach 

18/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-79/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/07/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/17

Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/17

Zakup oleju napędowego i benzyny wraz z usługą myjni samochodowej oraz opłatami za autostrady dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-140/17

Sukcesywna dostawa koców jednorazowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/17

Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-138/17

Dostawa cieplarki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-132/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

02/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-125/17

Sukcesywna dostawa papieru ksero, papieru firmowego, druków biurowych oraz druków biurowych tzw. gotowych  dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

29/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Oddziału w Gliwicach

28/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-106/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-119/17

Usługa konserwacji, legalizacji i naprawy systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w budynkach Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Usługi