You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/19

Dostawa wody do urządzeń wodociągowych będacych w posiadaniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/19

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz dostawy podłoży mikrobiologicznych dla Zakładu PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/19

Dzierżawa analizatorów do wykonywania  oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego  i elektrolitów w moczu  wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/19

Sukcesywna dostawa leku atezolizumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

05/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/19

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/19

Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-41/19

Sukcesywna dostawa elementów wymiennych do strzykawki empower cta dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/19

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN na potrzeby audiowizualne Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego w  Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

19/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/19

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 45/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/19

Sukcesywna dostawa leku enzalutamide dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/19

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

05/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków: [18F]- Fludeoksyglukozy, [18F] -  Fluoroetylotyrozyny dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/19

Sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

27/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/19

DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 39/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

22/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-32/19

Usługa wykonania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-17/19

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

 

13/02/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-7/19

 
Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/02/2019 Roboty