You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-86/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/18

Zakup wielostanowiskowej stacji diagnostycznej do analizy zaawansowanych badań MR z zakresui radiologii onkologicznej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/18

 
SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

19/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/18

Sukcesywna dostawa środków czystości i sprzętu gospodarczego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/18

Sukcesywne dostawy masek termoplastycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/18

Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla ZAiBK oraz sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla ZMNiEO  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

26/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-55/18

Serwisowanie urządzeń medycznych firmy Siemens w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach

23/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

16/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/18

Usługi transportu sanitarnego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-98/18

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/18

Dostawa abatora - urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/18

Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/18

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania NT-proBNP oraz filtrów gąbkowych do aparatów do znieczulania  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

10/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-78/18

Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-83/18

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-60/18

Rozbudowa sieci LAN w auli i salach wykładowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

20/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/18

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

01/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/18

Wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i art. 62 ust. 1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych w trakcie przeprowadzonych przeglądów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  

11/05/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-50/18

Świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/04/2018 Usługi