You are here

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-13/19

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/01/2019 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-9/19

Dostawa robota do izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów do izolacji DNA dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/19

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku MIBG 123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/12/2018 Dostawy