You are here

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-54/18

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku Radium-223 dichloride dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii dla  Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

12/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/18

Dzierżawa aparatów immunohematologicznych  wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/18

Sukcesywne dostawy odczynników biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/18

Dzierżawa aparatów, wyposażenia dodatkowego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania  oznaczeń molekularnych metodą RT-PCR oraz  zakup odczynników  do diagnostyki  wirusów grypy A i B dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

01/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/18

Sukcesywna dostawa osprzętu do Prismaflex dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

31/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych oraz leku ethiodized oil dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/18

Sukcesywna dostawa leków  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

18/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/18

Sukcesywna dostawa leku enzulutamid dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/18

Sukcesywne dostawy mikromacierzy, odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie,  Oddział w Gliwicach

11/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów i Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii INstytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

04/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-150/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

01/09/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-85/18

Sukcesywne dostawy zestawów do barwienia  preparatów cytologicznych oraz wapna sodowanego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

20/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/18

ZAKUP MEBLI DLA ZAKŁADU ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

18/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-76/18

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i innych produktów spożywczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/18

Serwisowanie urządzenia Biograph mCT Flow 40-4R wraz z  systemem laserów LAPLaser Astor w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/18

Zakup wyposażenia do Pracowni Mikrobiologii  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

10/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/17

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 
 

06/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/18

ZAKUP LICENCJI NA URZĄDZENIA FORTIGATE 1000C DLA  CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 

28/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/18

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki OKI dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

21/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/18

Dzierżawa generatorów do cięcia i koagulacji oraz zakup osprzętu do przedmiotowych generatorów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

21/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/18

Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

20/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-66/18

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-65/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
 

19/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/18

Wykonanie przeglądów / wzorcowania  okresowego aparatury kontrolno-pomiarowej  w Zakładzie Diagnostyki PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

13/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-59/18

Sukcesywne dostawy jaj, warzyw, owoców i innych produktów spożywczych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/18

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku Radium-223 dichloride dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/18

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/18

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych, mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/18

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/18

Sukcesywna dostawa lek lenalidomidum dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

02/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

01/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/18

Sukcesywne dostawy soli w tabletkach oraz chemii gospodarczej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

28/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/18

Projekt i dostawa mebli dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-8/18

Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/18

PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO I ZAKUP AKTUALNYCH SUBSKRYPCJI NA SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH DLA  CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

31/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/18

Zakup akcesoriów informatycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-22/18

Sukcesywna dostawa leku crizotinib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/18

Sukcesywna dostawa leku osimertrinib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/18

Sukcesywna dostawa leku enzulutamid dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

15/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/18

Dostawa wózków medycznych i transportowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

11/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

09/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-176/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

29/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/17

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2018 rok dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/17

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do badania mioglobiny i galektyny na dzierżawionych przed ZAiBK analizatorach oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-161/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/17

Zakup ciągnika z kabiną wraz z osprzętem dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/17

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach.

28/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/17

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-154/17

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/17

Zakup oleju napędowego i benzyny wraz z usługą myjni samochodowej oraz opłatami za autostrady dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-106/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/17

Dostawa przenośnego licznika cząstek do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-69/18

Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach w okresie przestoju spalarni odpadów medycznych

 

28/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-35/18

ŚWIADCZENIE USŁUG REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA DO SIEDZIBY CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH BILETÓW LOTNICZYCH NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PASAŻERSKIE PRZEWOZY LOTNICZE
 
 
 

14/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-63/18

Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-44/18

Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/02/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-15/18

Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/02/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-30/18

Kalibracja aparatu do terapii śródoperacyjnej dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

07/02/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-14/18

Przeglądy serwisowe i naprawa urządzeń dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwice

12/01/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-141/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-129/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

24/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-104/17

Usługa sukcesywnego wywozu odpadów oraz skup makulatury i olei od Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-7/18

Wykonanie remontu komina żelbetowego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2018 Roboty
DO/DZ-381-1-9/18

Przebudowa i remont II piętra Kliniki - odcinek A oraz fragmentu parteru - gabinety wywiadu Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/01/2018 Roboty
DO/DZ-381-1-128/17

Przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/11/2017 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/18

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE UKŁADU HLA,
BADANIA KONSULTACYJNE IMMUNOHEMATOLOGICZNE

19/03/2018 Usługi