You are here

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-135/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

19/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/18

Sukcesywna dostawa leku Pasireotide dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

16/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-113/18

Dostawa systemu LC-MS/MS dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-110/18

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS DLA CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/18

Sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2018 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-155/18

Sukcesywna dostawa sprzętu do gastrostomii przezskórnej dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/18

Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

23/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/18

Sukcesywne dostawy wody źródlanej niegazowanej dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-142/18

Dostawa termocyklera Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Currie Oddziału w Gliwicach

20/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/18

Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników, testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz dzierżawa butli gazowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/18

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PET  CENTRUM ONKOLOGII- INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 

31/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/18

Dostawa abatora - urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-118/18

Dostawa stołu terapeutycznego do TBI dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-132/18

Sukcesywna dostawa leku nintedanib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/18

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

23/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/18

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli do badania 5 Fluorouracylu i Paclitakselu w osoczu krwi dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/18

Dostawa miernika zanieczyszczeń pirogenami i aktywnościomierza dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/18

Dostawa odczynników do oznaczania PDL-1 dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/18

Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/18

Sukcesywne dostawy zestawów odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

29/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/18

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/18

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/18

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/18

Projekt i dostawa mebli dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/17

Dostawa przenośnego licznika cząstek do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/18

Świadczenie usług serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/08/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-84/18

Usługi serwisowe mammografu cyfrowego Selenia Dimension s/n 81007155072 dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

 

13/08/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-125/18

Przegląd komór laminarnych wraz z ewentualną wymianą filtrów HEPA dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-129/18

Usługa całodobowej obsługi instalacji i urządzeń w wymiennikowni ciepła dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-92/18

Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 13* i 19 01 17* wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/06/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-50/18

Świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/04/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-63/18

Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-14/18

Przeglądy serwisowe i naprawa urządzeń dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwice

12/01/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-141/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-104/17

Usługa sukcesywnego wywozu odpadów oraz skup makulatury i olei od Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-128/17

Przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/11/2017 Roboty