You are here

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-155/17

Dostawa śródooperacyjnej tomografii ze zintegrowaną neuronawigacją dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej  Curie, Oddziału w Gliwicach

13/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/17

Dostawa aparatu rentgenowskiego do śródoperacyjnej radiografii materiału operacyjnego tkanek miękkich i kości dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-146/17

Dostawa aparatów USG dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-96/17

Dostawa komory laminarnej do rozdozowywania radiofarmaceutyków wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

14/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/17

Zakup aparatu rezonansu magnetycznego 3T dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

01/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/17

Dostawa aparatu do TK wraz z wyposażeniem oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-107/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach 

18/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałuw  Gliwicach

11/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/17

Dzierżawa sortera probówek wraz z dostawą jednorazowych  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  dla ZAiBK Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w  Gliwicach

26/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/17

Dostawa sprzętu komputerowego i urzadzeń drukujących dla Centrum Onkologii Instytutu im. Masrii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

24/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach - dostawa aparatu do barwienia immunohistochemicznego oraz hybrydyzacji in-situ

17/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/17

Sukcesywna dostawa leków oraz kontrastów do badań MR dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/17

WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH WRAZ Z RADIOLOGICZNYM SYSTEMEM OPISOWYM ORAZ SYSTEMEM ROZPOZNAWANIA MOWY DLACENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ODDZIAŁU W  GLIWICACH
 

09/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-13/17

Modernizacja systemu Tomotherapy dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

20/02/2017 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-163/17

Dostawa aparatu USG dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

27/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/17

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora pozwalającego na wykonywanie pojedyńczych oznaczen immunochemicznych dla ZAiBK Centrum Onkologii INstytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w  Gliwicach

16/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/17

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-156/17

Dostawa mikroskopów diagnostycznych-konsultacyjnych stanowiących wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/17

Dostawa detektora promieniowania gamma do detekcji węzła wartowniczego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału
w Gliwicach
 

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-151/17

Sukcesywna dostawa leku docetaxel dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/17

Dostawa łóżek do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, urządzeń do ogrzewania krwi oraz chłodziarek medycznych do przechowywania krwi dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

02/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-149/17

Dostawa detektora promieniowania gamma do detekcji węzła wartowniczego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału
w Gliwicach
 

31/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-154/17

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/17

Dostawa laboratoryjnego automatu myjąco-dezynfekującego stanowiącego wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

24/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/17

Dostawa agregatu wody lodowej do oziębiania glikolu do aparatu MR Prisma dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

24/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/17

Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/17

Zakup oleju napędowego i benzyny wraz z usługą myjni samochodowej oraz opłatami za autostrady dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-140/17

Sukcesywna dostawa koców jednorazowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-132/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

02/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-125/17

Sukcesywna dostawa papieru ksero, papieru firmowego, druków biurowych oraz druków biurowych tzw. gotowych  dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

29/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Oddziału w Gliwicach

28/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/17

Dostawa aparatu do radiografii próbek biopsyjnych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie

27/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-106/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/17

Zakup przedłużenia wsparcia oraz nowych licencji na oprogramowanie Veritas Backup Exec dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

05/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/17

Sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/17

Dostawa przenośnego licznika cząstek do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/17

Dostawa gęstościomierza oscylacyjnego do Laboratorium Kontroli Jakości SPCiPR dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/17

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżących remontów i utrzymania instalacji i infrastruktury dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddziału w Gliwicach

25/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/17

SUKCESYWNA DOSTAWA ŹRÓDEŁ Ir-192 DO APARATÓW HDR WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

07/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/17

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby kuchni Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

28/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/17

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki HP i innych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

01/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/17

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżących remontów i utrzymania instalacji i infrastruktury dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/17

Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/17

Dostawa  foteli do podawania cytostatyków dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 
 
 
 

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/17

Sukcesywne dostawy filmów mammograficznych oraz do zdjęć RTG, MR i TK  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

08/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/17

Dostawa wózków medycznych i transportowych  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 

17/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/17

Dostawa pomp infuzyjnych i aparatu do EKG dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 
 

24/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/17

Wykonanie przeglądów/wzorcowania okresowego aparatury kontrolno-pomiarowej w Zakładzie Diagnostyki PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

03/11/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-141/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-129/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

24/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-119/17

Usługa konserwacji, legalizacji i naprawy systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w budynkach Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-123/17

Świadczenie usługi specjalistycznego ultraczułego sekwencjonowania typu RNA seq dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

15/09/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-122/17

Wsparcie serwisowe systemu Syngo.Imaging firmy Siemens eksploatowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, (Oddziału w Gliwicach)

05/09/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-104/17

Usługa sukcesywnego wywozu odpadów oraz skup makulatury i olei od Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-113/17

Wykonanie przeglądów okresowych syntetyzerów oraz komór gorących w laboratorium produkcji FDG dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

16/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-97/17

Usługa serwisowa Angiografu rtg Allura Clarity dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-87/17

USŁUGA WYKONYWANIA ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI PET CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

05/07/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-73/17

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-55/17

USŁUGA TRANSPORTOWA NACZEPY MAMMOGRAFICZNEJ Z WBUDOWANYM MAMMOGRAFEM CYFROWYM, UMOŻLIWIAJĄCA WYKONYWANIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W TRYBIE MOBILNYM W OBRĘBIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

16/05/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-50/17

Wykonywanie usług kalibracji pipet dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 

13/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-45/17

Przedłużenie licencji na urządzenia Fortigate 1000C dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

06/04/2017 Usługi
Procedury o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-10-1/17

Wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta  w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy