You are here

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-58/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instututu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/17

Sukcesywna dostawa leków oraz kontrastów do badań MR dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży mikrobiologicznych  dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

20/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/17

Sukcesywna dostawa leku Trastuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/17

Sukcesywna dostawa leku Trastuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/17

Sukcesywna dostawa leku Pertuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

30/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-40/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
 

27/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/17

Wykonanie systemu audio-video w trzech salach  konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-31/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-22/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

28/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-145/16

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  dla ZPN i ZPET  dla Centruum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

12/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/16

Sukcesywna dostawa leku olaparyb dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/16

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz przeciwciał dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/17

Usługa serwisowa urządzeń dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

30/06/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-13/17

Modernizacja systemu Tomotherapy dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

20/02/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-15/17

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej pozamedycznej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
 

01/02/2017 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-82/17

Dostawa dwóch samochodów, jednego osobowego i jednego dostawczego dla Centrum Onkologii-Intytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

11/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/17

Zakup wielostanowiskowej stacji diagnostycznej do analizy zaawansowanych badań MR z zakresu radiologii onkologicznej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/17

SUKCESYWNA DOSTAWA ŹRÓDEŁ Ir-192 DO APARATÓW HDR WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

07/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/17

Sukcesywne dostawy odczynników do badania HIV(p/ciała anty-HIV1/2,antygen p24) w surowicy, odczynników do badania NGAL w moczu oraz odczynników do badania Sirolimus we krwi pełnej dla ZAiBK  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/17

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby kuchni Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

28/06/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/17

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki HP i innych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

01/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

17/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/16

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/17

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżących remontów i utrzymania instalacji i infrastruktury dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-63/17

Dostawa urządzenia do fotoimmunoterapii wraz z zestawami jednorazowymi oraz fotouczulaczem dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/17

Dostawa wirówki i inkubatora dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/17

Sukcesywna dostawa ekspanderów anatomicznych, protez anatomicznych i sizerów śródoperacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/17

Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, materiałów  i odczynników do syntezy i kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz  sprzętu do zabiegów radioembolizacji dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

05/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/17

Sukcesywna dostawa leku Pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

28/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

22/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/17

Dostawa  foteli do podawania cytostatyków dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 
 
 
 

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

10/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/17

Sukcesywne dostawy filmów mammograficznych oraz do zdjęć RTG, MR i TK  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

08/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, dezynfekcji dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

07/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-35/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

01/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

20/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/17

Dostawa wózków medycznych i transportowych  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 

17/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

14/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/17

Sukcesywna dostawa leku Rituximab dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

13/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

26/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/17

Dostawa pomp infuzyjnych i aparatu do EKG dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 
 

24/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

16/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/16

Sukcesywne dostawa odczynników do analiz oraz sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów hematologicznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach 

05/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/16

Dostawa systemu monitorowania dozymetrycznego pacjenta po dawkach terapeutycznych radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

07/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/16

Sukcesywna dostawa preparatów i sprzętu do żywienia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/17

USŁUGA WYKONYWANIA ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI PET CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

05/07/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-73/17

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-55/17

USŁUGA TRANSPORTOWA NACZEPY MAMMOGRAFICZNEJ Z WBUDOWANYM MAMMOGRAFEM CYFROWYM, UMOŻLIWIAJĄCA WYKONYWANIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W TRYBIE MOBILNYM W OBRĘBIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

16/05/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-53/17

Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego wraz z usługą wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie sieci LAN i WLAN dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddziału w Gliwicach

21/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-50/17

Wykonywanie usług kalibracji pipet dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 

13/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-45/17

Przedłużenie licencji na urządzenia Fortigate 1000C dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

06/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-101/17

Roboty adaptacyjne trzech sal konferencyjnych i audytorium z zapleczem polegające na wymianie wykładzin podłogowych pomieszczeń w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

18/07/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-66/17

Roboty adaptacyjne trzech sal konferencyjnych i audytorium z zapleczem polegające na wymianie wykładzin podłogowych pomieszczeń w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

20/06/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-59/17

Wykonanie zabudowy meblowej sali egzaminacyjnej oraz katedry i mównicy sali audytoryjnej w  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach.

31/05/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-65/17

Malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/05/2017 Roboty
Procedury o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-2/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych

17/05/2017 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/2017

Wykonywanie świadczen medycznych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjnetów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

10/07/2017 Usługi
DO/DZ-381-9-1/17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej

20/03/2017 Usługi
DO/DZ-381-9-2/16

Konkurs na udzialanie świadczen zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

03/01/2017 Usługi